Soñamos


Soñamos con movernos de forma diferente, collimos a nosa bicicleta, a arranxamos e agora a utilizamos para todo.

Soñamos con un comercio máis equitativo, nos organizamos como consumidores, falamos con produtores locais e agora lles mercamos directamente.

Soñamos con vestir ao noso aire, e aprendemos a remendar e reparar, e aprendemos a recoller e regalar.

Soñamos con construír algo importante, e puxemos mas a obra para facer a nosa vivenda nos mesmos. Agora somos o que queremos.

Soñamos con alimentarnos mellor, pedimos alimentos sans e agroecolóxicos aos proveedores da comarca e agora temos garantías.

Soñamos con ter, e cando soubemos de onde veñen as cousas, como se fan e as súas consecuencias xa so quixemos compartir.

Soñamos con consumir con responsabilidade, e alugamos un local no que cada quen trae o que non quere e colle o que precisa.

Soñamos con que os veciños non foran inimigos, e un domingo ao mes propuxemos intercambiar tempo, experiencias, obxectos, agora xa non temos medo.

Soñamos con que non mexaran por nos, creamos unha asociación que defendía os nosos dereitos e se enfrontaba aos intereses privados, agora somos tidos en conta.

Soñamos con reaprendelo todo, e nun cursiño de humanidade soubemos que nos eramos a enerxía que facía todo posible.

Soñamos con unha sociedade civil organizada, chamamos aos amigos, e eles a outros amigos, descubrimos que as nosas preocupacións son as mesmas … e cambiamos o mundo.

Texto: Ourense. Setembro 2009
Fotografía: Altagracia, Isla de Ometepe, Nicaragua. Febrero 2010Soñamos

Soñamos con movernos de forma diferente, cogimos nuestra bicicleta, la arreglamos y ahora la utilizamos para todo.

Soñamos con un comercio más equitativo, nos organizamcomo como consumidores, hablamos con productores locales y ahora les compramos directamente.

Soñamos con vestir a nuestro aire, y aprendimos a remendar y reparar, y aprendimos a recoger y regalar.

Soñamos con construir algo importante, y nos pusimos manos a la obra para hacer nuestra vivienda nosotros mismos. Ahora somos lo que queremos.

Soñamos con alimentarnos mejor, pedimos alimentos sanos y [agroecológicos] a los proveedores de la comarca y ahora tenemos garantías.

Soñamos con tener, y cuando supimos de donde vienen las cosas, como se hacen y sus consecuencias ya solo quisimos compartir.

Soñamos con consumir con responsabilidad, y alquilamos un local en el que cada uno trae lo que no quiere y coge lo que necesita.

Soñamos con que los vecinos no fuesen enemigos, y un domingo al mes propusimos intercambiar tiempo, experiencias, objetos, ahora ya no tenemos miedo.

Soñamos con que no se habían meado sobre nosotros, creamos una asociación que defendía nuestros derechos y se enfrentaba a los intereses privados, ahora somos tenidos en cuenta.

Soñamos con reaprenderlo todo, y en un cursillo de humanidad supimos que nosotros éramosl a energía que hacía todo posible.

Soñamos con una sociedad civil organizada, llamamos a los amigos, y ellos a otros amigos, descubrimos que nuestras preocupaciones son las mismas … y cambiamos el mundo.

Texto: Ourense. Septiembre 2009
Fotografía: Altagracia, Isla de Ometepe, Nicaragua. Febrero 2010