Historia dun río

Penso na rocha que resiste as envestidas do vento, penso na rocha que resiste as envestidas do río. E esa longa cola de escuma que forma a auga e que fai que o río sexa río e que o resto perda sentido. Ese osíxeno na auga é como o lume da esperanza que se propaga por toda a superficie buscando suicidarse na próxima fervenza.

Penso na xente que prefire deixarse levar na beira, esa auga acaba sendo a auga estancada, que esqueceu a razón pola que un día na montaña tomou a decisión de ser río.

Texto: Ourense. Decembro 2008
Fotografía: Praia de Irakli, Mar Negro, Bulgaria. Agosto 2009Historia de un río

Pienso en la roca que resiste las envestidas del viento, pienso en la roca que resiste las envestidas del río. Y esa larga cola de espuma que forma el agua y que hace que el río sea río y que el resto pierda sentido. Ese oxígeno en el agua es como el fuego de la esperanza que se propaga por toda la superficie buscando suicidarse en la próxima cascada.

Pienso en la gente que prefiere dejarse llevar en la orilla, esa agua acaba siendo el agua estancada, que ha olvidado la razón por la que un día en la montaña tomó la decisión de ser río.

Texto: Ourense. Diciembre 2008
Fotografía: Playa de Irakli, Mar Negro, Bulgaria. Agosto 2009