O tren revolucionario

Neste tren cheira a champú e debe de ser a loura melena da muller sentada fronte a min. Detrás, escoito, unha parella de cataláns que falan e falan. A xente senta e levántase, formando remuíños de vento ao cruzarse no corredor. Escóitase de lonxe o forte golpe metálico da manilla do baño.

Cae a noite e o soño comeza a ocupar a estancia. Bostezos e bicos, pescozos que se creban contra os ombreiros amigos, mans pechadas que acoden á chamada dos ollos vermellos. A cabeza dun neno asoma sobre unha enorme mochila que descansa nos asentos, coma se estivese alí atrincheirado, uns ollos novos rexistran todo e a todos, intentan mirar a través do cristal pero non, xa é demasiado tarde e a noite sobre o vidro devólvelle a súa imaxe.

Dúas mulleres serias e pacientes aférranse ao bolso de man para non caer, unha delas suxeita o asa que volve colocar no ombreiro de onde caeu. A medida que avanza, o vagón énchese de vida, maletas que soben e baixan, miradas estrañadas ao estranxeiro que veu do norte, homes e mulleres seguros de si mesmos se substitúen uns por outros sen a penas dar tempo a arrefriar os asentos.

Todo discorre e sucédese moito máis rápido do que son capaz de contalo. Todas, todas viaxamos no mesmo vagón e na mesma dirección. Todas temos moito en común e en cambio, eliximos o tren como lugar de reunión.

Que estraño xeito ten o destino de facer a revolución!

Texto: Tren O Porto-Lisboa, Portugal. Abril 2008
Fotografía: Budapest, Hungría. Agosto 2009El tren revolucionario

En este tren huele a champú y debe de ser la rubia melena de la mujer sentada frente a mi. Detrás, escucho, una pareja de catalanes, hablan y hablan. La gente se sienta y se levanta, formando remolinos de viento al cruzarse en el pasillo. Se escucha a lo lejos el fuerte golpe metálico de la manilla del baño.

Cae la noche y el sueño empieza a ocupar la estancia. Bostezos y besos, cuellos que se quiebran contra los hombros amigos, manos cerradas que acuden a la llamada de los ojos rojos. La cabeza de un niño asoma sobre una enorme mochila que descansa en los asientos, como si estuviera allí atrincherado, unos ojos jóvenes registran todo y a todos, intentan mirar a través del cristal pero no, ya es demasiado tarde y la noche sobre el vidrio le devuelve su imagen.

Dos mujeres serias y pacientes se aferran al bolso de mano para no caerse, una de ellas sujeta el asa que vuelve a colocar en el hombro de donde se había caído. A medida que avanza, el vagón se llena de vida, maletas que suben y bajan, miradas extrañadas al extranjero que vino del norte, hombres y mujeres seguros de si mismos se substituyen unos por otros sin a penas dar tiempo a enfriar los asientos.

Todo discurre y se sucede mucho más rápido de lo que soy capaz de contarlo. Todas, todas viajamos en el mismo vagón y en la misma dirección. Todas tenemos mucho en común y en cambio, hemos elegido el tren como lugar de reunión.

¡Qué extraña manera tiene el destino de hacer la revolución!

Texto: Tren Oporto-Lisboa, Portugal. Abril 2008
Fotografía: Budapest, Hungría. Agosto 2009