Morales

De Porto Barrios a Morales un colectivo transporta 19 persoas, unha caixa do tamaño dunha neveira, un neno coa cara pegada ao cadro de mandos, un tipo que vai colgado con medio corpo por fóra da furgoneta gritando “Morales!” e a equipaxe de todos eles, ah, e o chofer claro!

Na radio soa “La Macarena” na súa versión en inglés, no teito, onde debería estar a luz, un autocolante que di “guíame señor”... espero que el saiba ler!

Texto e fotografía: Chimaltenango, Guatemala. Marzo 2010

Morales

De Puerto Barrios a Morales un colectivo transporta 19 personas, una caja del tamaño de una nevera, un niño con la cara pegada al salpicadero, un tipo que va colgado con medio cuerpo por fuera de la furgoneta gritando “¡Morales!” y el equipaje de todos ellos, ¡ah, y el chofer claro!

En la radio suena “La Macarena” en su versión en inglés, en el techo, donde debería estar la luz, una pegatina que dice “guíame señor”... ¡espero que él sepa leer!Morales

De Puerto Barrios a Morales un colectivo transporta 19 personas, una caja del tamaño de una nevera, un niño con la cara pegada al salpicadero, un tipo que va colgado con medio cuerpo por fuera de la furgoneta gritando “¡Morales!” y el equipaje de todos ellos, ¡ah, y el chofer claro!

En la radio suena “La Macarena” en su versión en inglés, en el techo, donde debería estar la luz, una pegatina que dice “guíame señor”... ¡espero que él sepa leer!
Texto y fotografía: Chimaltenango, Guatemala. Marzo 2010