Enterrar o medo

No 813, un sistema de cavernas e pasadizos subterráneos foi concebido en Anatolia para fuxir do ataque de Persas e Otomanos. Un complexo sistema de sinais facía chegar a nova de calquera movemento dos invasores dende Xerusalén a Constantinopla. O medo era o combustible que queimaban os centos de miles de brazos que traballaron nesta descomunal obra que son as cidades subterráneas do medo.

Texto e fotografía: Cidade subterránea de Kaymakli, Anatolia, Turquía. Marzo 2010


Enterrar el miedo

En el 813, un sistema de cavernas y pasadizos subterráneos fue concebido en Anatolia para huir del ataque de Persas y Otomanos. Un complejo sistema de señales hacía llegar la noticia de cualquier movimiento de los invasores desde Jerusalén a Constantinopla. El miedo era el combustible que quemaban los cientos de miles de brazos que trabajaron en esta descomunal obra que son las ciudades subterráneas del miedo.

Texto y fotografía: Ciudad subterránea de Kaymakli, Anatolia, Turquía. Marzo 2010