Ao revés


Produtores de café que toman café soluble,
nais que dan aos seus fillos recen nados leite en po.
Gandeiros que non comen carne,
pobres que visten de luxo,
barcas de madeira de marca “Nike” ou “Adidas”,
ricos que desexan vivir en casas de palla.

Plantas que medran nas árbores,
avós que xa non teñen a quen contarlle contos.
Feridas mortais que non sangran,
cousas importantes que a ninguén importan.
Barcos que levan avións,
guerra para evitar a guerra.
O ser que expira o seu último bafo,
enfermo de humanidade agoniza a esperanza,
xa só queda a lembranza do que podería ter sido.

Texto: Illa de Amapala, Honduras. Marzo 2010
Fotografía: Ioannina, Grecia. Maio 2010


Al revés


Productores de café que toman café soluble,
madres que dan a sus hijos recién nacidos leche en polvo.
Ganaderos que no comen carne,
pobres que visten de lujo,
barcas de madera de marca “Nike” o “Adidas”,
ricos que quieren vivir en casas de paja.

Plantas que crecen en los árboles,
abuelos que ya no tienen a quien contarle historias.
Heridas mortales que no sangran,
cosas importantes que a nadie importan.
Barcos que llevan aviones,
guerra para evitar la guerra.
El ser que expira su último aliento,
enfermo de humanidad agoniza la esperanza,
ya solo queda el recuerdo de lo que podría haber sido.

Texto: Isla de Amapala, Honduras. Marzo 2010
Fotografía: Ioannina, Grecia. Mayo 2010