TV


Ensinounos o mundo a través das súas fiestras. Ocupou o noso tempo e instalou o seu imperio do baleiro, o mediocre e o superficial. Ensínanos o que necesitamos e dinos todo aquilo que podemos mercar.

Entra nos nosos fogares e golpea ata debilitar a nosa mente e a nosa vontade. Cólase nas nosas nóminas facéndonos necesitar, domina os nosos desexos, dinos o que si e o que non podemos pensar.

Dende o seu lugar preferente no salón, no que como nun pódium se sente mirada e admirada. Rise de nós cando cambiamos de canle dende o sofá e dicimos... eu controlo!

Texto: Madrid. Decembro 2009
Fotografía: Yüksek Cadesi, Istambul, Turquía. Marzo 2010TV

Nos enseñó el mundo a través de sus ventanas. Ocupó nuestro tiempo e instaló su imperio de lo vacío, lo mediocre y lo superficial. Nos enseña lo que necesitamos y nos dice todo aquello que podemos comprar.
Entra en nuestros hogares y golpea hasta debilitar nuestra mente y nuestra voluntad. Se cuela en nuestras nóminas haciéndonos necesitar, domina nuestros deseos, nos dice lo que si y lo que no podemos pensar. Desde su lugar preferente en el salón, en el que como en un pódium se siente mirada y admirada. Se ríe de nosotros cuando cambiamos de canal desde el sofá y decimos... ¡yo controlo!

Texto: Madrid. Diciembre 2009
Fotografía: Yüksek Cadesi, Estambul, Turquía. Marzo 2010