Sintoo!


Os medios falan hoxe de Diego Pastrana, un tipo aparentemente despreciable e normal, que abusara “sen presuntamente” sexualmente dunha nena, golpeouna ata a morte e apagara finalmente un cigarro nas súas costas.

Un informe médico desvelaba as lesións da pequena e á caza da ficción cámaras e fotógrafos eran enviados por redactores ávidos de carnaza sen escrúpulos ao lugar da noticia. Escoitamos na radio un corte sonoro inédito pero non por iso pouco habitual. Ao paso do coche no que Diego Pastrana era conducido ao xulgado, un cámara, escoitamos, dille a unha muller: “ Bérrelle señora, dígalle algo! Os alí presentes entón gritaban e insultaban ás persoas que ían dentro do coche e a imaxe revalorizada daba a volta ao país en media ducia de telexornais do medio día.

Cando o xuíz ditamina uns días despois, en base ao informe forense, que nada do que se acusaba a Diego Pastrana era certo, a súa cara “sen presunción” saíra xa nas portadas dos principais medios. Horas enteiras adicáronse a pisotear a súa persoa, xornalistas de curso facían xuízos de valor en base ao informe médico inicial, sen presunción, sen vergoña.

Os medios de comunicación de masas habitan un espazo ficticio que se esforzan por encher de contido. A imaxe do coche entrando no xulgado bastaría para os que buscan a realidade, pero non para os que venden ciencia ficción. Dramatización e mentira danse a man ao cruzar a liña da realidade que o xornalista de masas traspasa a diario para vender máis xornais e incrustar máis anuncios e cuñas publicitarias.

Os medios convertéronse así en caixas de resonancia dos intereses económicos, baleiros de verdade. Sentan ao espectador, “intelectualmente desconectado”, fronte ao televisor mentres placidamente golpean a porta traseira dos seus soños e os máis: deixámonos golpear. Eses non transmiten a verdade senón que a constrúen, non informan , senón que deforman. Dinnos o que nos ten que importar, o que temos que opinar e serven en bandexa de prata os argumentos que debemos utilizar para defender as súas teses.

Así as cousas, para que pensar?

Texto: Ourense. Decembro 2009
Fotografía: Orgosolo, Sardeña, Italia. Maio 2007¡Lo Siento!

Los medios hablan hoy de Diego Pastrana, un tipo aparentemente despreciable y normal, que había “sin presuntamente” abusado sexualmente de una niña, la habría golpeado hasta la muerte y habría finalmente apagado un cigarrillo en su espalda.


Un informe médico desvelaba las lesiones de la pequeña y a la caza de la ficción cámaras y fotógrafos eran enviados por redactores ávidos de carnaza sin escrúpulos al lugar de la noticia. Escuchamos en la radio un corte sonoro inédito pero no por eso poco habitual. Al paso del coche en el que Diego Pastrana era conducido al juzgado, un cámara, escuchamos, le dice a una señor: “¡Grítele señora, dígale algo! Los allí presentes entonces gritaban e insultaban a las personas que iban dentro del coche y la imagen revalorizada daba la vuelta al país en media docena de telediarios del medio día.


Cuando el juez dictamina unos días después, en base al informe forense, que nada de lo que se acusaba a Diego Pastrana era cierto, su cara “sin presunción” había salido ya en las portadas de los principales medios, horas enteras se habían dedicado a pisotear su persona, periodistas de cursillo hacían juicios de valor en base al informe médico inicial, sin presunción, sin vergüenza.


Los medios de comunicación de masas habitan un espacio ficticio que se esfuerzan por rellenar de contenido. La imagen del coche entrando en el juzgado habría bastado para los que buscan la realidad, pero no para los que venden ciencia ficción. Dramatización y mentira se dan la mano al cruzar la linea de la realidad que el periodista de masas traspasa a diario para vender más periódicos e incrustar más anuncios y cuñas publicitarias.


Los medios se han convertido así en cajas de resonancia de los intereses económicos, vacíos de verdad. Sientan al espectador, “intelectualmente desconectado”, frente al televisor mientras plácidamente golpean la puerta trasera de sus sueños y los más: nos dejamos golpear. Esos no transmiten la verdad sino que la construyen, no informan sino que deforman. Nos dicen lo que nos tiene que importar, lo que tenemos que opinar y sirven en bandeja de plata los argumentos que debemos utilizar para defender sus tesis.


Así las cosas, ¿para qué pensar?

Texto: Ourense. Diciembre 2009
Fotografía: Orgosolo, Cerdeña, Italia. Mayo 2007