Tivemos un soño!


Soño con soñar, un lapis verde con poder limpador de contaminación,
un desatascador para a igualdade, que a rescate da fe e da política oficial,
aceite de queimar ditadores, pegamento co que xuntar ilusións.

Unha grapadora de fío de seda, e grapar a vellos amigos para telos preto,
un suliñador co que marcar onde empeza o principio, onde acaba o final,
unha cinta de vídeo que se autodestruirá, xunto cos impostores,
un libro de nunca acabar onde todas as palabras sexan “paz”
e mil millóns de rotuladores de cores cos que pintar a realidade.

Unha goma de borrar as malas intencións,
unha regra de 1000 metros, de medir as ilusións,
unha cinta do pelo para a liberdade,
un compás co que poder abrazar, nun círculo que de radio teña unha eternidade,
unha bóla de cristal coa que cambiar, o feo, o aburrido, o malo, todo o que está de máis...

Papel maché, a través do cal poder mirar o mundo ao revés,
unha cartolina verde tamén, antibalas para a vellez.
tiveches algunha vez un soño?

Texto: Vigo. Setembro 2006.
Fotografía: Oia, Illa de Santorini, Mar Egeo, Grecia. Marzo de 2010.¡Hemos tenido un sueño!

Sueño con soñar, un lápiz verde con poder limpiador de contaminación,
un desatascador para la igualdad, que la rescate de la fe y de la política oficial,
aceite de quemar dictadores, pegamento con el que juntar ilusiones.

Una grapadora de hilo de seda, y grapar a viejos amigos para tenerlos cerca,
un subrayador con el que marcar donde empieza el principio, donde acaba el final,
una cinta de vídeo que se auto destruirá, junto con los impostores,
un libro de nunca acabar donde todas las palabras sean “paz”
y mil millones de rotuladores de colores con los que pintar la realidad.

Una goma de borrar las malas intenciones,
una regla de 1000 metros, de medir las ilusiones,
una cinta del pelo para la libertad,
un compás con el que poder abrazar, en un círculo que de radio tenga un eternidad,
una bola de cristal con la que cambiar, lo feo, lo aburrido, lo malo, todo lo que está de más...

Papel maché, a través del cual poder mirar el mundo al revés,
una cartulina verde también, antibalas para la vejez.
¿Has tenido alguna vez un sueño?

Texto: Vigo. Septiembre 2006.
Fotografía: Oia, Isla de Santorini, Mar Egeo, Grecia. Marzo de 2010.